Ανησυχεί ο πρώην πρόεδρος τού ΕΦΕΤ Νίκος Κατσαρός με την απόκρυψη δεδομένων που συμβαίνει στο θέμα των λαμπτήρων οικονομίας. Ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να μοιράσουν αμέσως φυλλάδια με οδηγίες στους καταναλωτές, και το κράτος να αγοράσει το βιβλίο «Λάμπες Οικονομίας: το Μεγάλο Λάθος», για να το διαθέτει στα καταστήματα που πουλάνε τέτοιες λάμπες μαζί με αυτές.

Τονίζοντας ότιι υφίσταται μέγας κίνδυνος με τη χρήση των λαμπτήρων οικονομίας λόγω τού υδραργύρου που περιέχουν ενώ ταυτόχρονα είναι μηδενική η πληροφόρηση στο ευρύ κοινό, ζητά από το κράτος να διαθέσει το βιβλίο στα σχολεία όλων των βαθμίδων, με στόχο να αφομοιώσουν το περιεχόμενό του οι εκπαιδευτικοί για να παρέχονται στη συνέχεια σεμινάρια στους γονείς, ώστε να πληροφορηθούν επαρκώς το εύρος τού θέματος και να μπορούν να προφυλαχθούν σε περίπτωση θραύσης ενός τέτοιου λαμπτήρα από τη διάχυση υδραργύρου στο περιβάλλον τους.

Επιπλέον υποστηρίζει ότι το βιβλίο θα πρέπει να υπάρχει στις βιβλιοθήκες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι τα επιχειρήματα που παρατίθενται τεκμηριώνονται επαρκώς επειδή βασίζονται σε εκατοντάδες παραπομπές, στην πλειοψηφία τους από επιστημονικές εργασίες.

κατεβάστε από εδώ το δισέλιδο κείμενο «Όσα θα έπρεπε να γίνουν χωρίς καμία καθυστέρηση» τού Νίκου Κατσαρού, π. προέδρου τού ΕΦΕΤ

Advertisements