Γράφει:

ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Ο παραλογισμός σε όλο του το Μεγαλείο. Η πλέον συστηματική έργαστηριακή έρευνα που έχει γίνει μέχρι σήμερα για τις λάμπες «οικονομίας» είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ. Σε αυτή αναφέρεται σαφώς ότι δεν θα πρέπει να εγκαθίστανται τέτοιες λάμπες σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά και άλλα ευπαθή άτομα.

Παρά ταύτα, ουδείς φαίνεται να το παίρνει σοβαρά. Κυρίως οι οικολογούντες. Προφανώς έχουν περισσότερη ισχύ οι δηλώσεις όσων κερδίζουν από αυτό το υπερτοξικό προϊόν.

Κατεβάστε από εδώ το σχετικό θέμα και…αφήστε τις τρίχες τού κεφαλιού σας να σηκωθούν ελεύθερα…Πολύ επικίνδυνες οι θραυσμένες λάμπες «οικονομίας» ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού