Επικίνδυνη για τους καταναλωτές η άγνοια τής Greenpeace για τους λαμπτήρες «οικονομίας»

Είναι δυνατόν η Greenpeace, η περιβαλλοντική οργάνωση που ήταν η βασικότερη αιχμή πίεσης προς τις κυβερνήσεις και την ΕΕ για την επιβολή στη ζωή μας των λαμπτήρων «οικονομίας» να αγνοεί τα βασικότερα δεδομένα γι’ αυτούς; Ναι είναι.