Η τελευταία σελίδα τής δεύτερης (αδημοσίευτης) έκδοσης τού βιβλίου μου «Λάμπες οικονομίας: η δολοφονία τής Υγείας», το οποίο μέχρι στιγμής έχει φτάσει (από τις 310 σελίδες) τις 660.