Γράφει:
ο Χρήστος Μουσουλιώτης

Η ώθηση να βρίσκονται σε ψυγεία ή σε ράφια υγρές και στερεές τροφές σε κατάλληλα προστατευτικά χαρτο-αλουμινένια περιβλήματα, σκληρά χάρτινα κουτιά και κουτάκια, προέρχεται από την ανάγκη προστασίας τους από την υπεριώδη ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τις κάθε είδους λάμπες φθορισμού.

βούτυρο

Αυτό το γεγονός εμπεριέχει κρυφό και μη μετρήσιμο ενεργειακό κόστος, επειδή η αναγκαστική προστασία των τροφίμων με διάφορα κουτιά, κουτάκια και αλουμινένια περιτυλίγματα, δεν υπολογίζει την νεργειακή δαπάνη παραγωγής τους, στις μελέτες που ασχολούνται με τις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας των «οικονομικών» λαμπτήρων, οι οποίοι σημειωτέον εισήχθησαν στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών με καταναγκαστικό τρόπο, μέσω τής κατάργησης των λαμπτήρων πυράκτωσης.

Πλήθος επιστημονικών εργασιών έχει δείξει ότι το τεχνητό φως και ειδικά οι λαμπτήρες φθορισμού, επιδρούν δυσμενώς στην ποιότητα των τροφίμων.

Γεύση και βιταμίνες μειώνονται, ενώ αναπτύσσονται υποπροϊόντα οξείδωσης.12345

Στο βούτυρο οι επιδράσεις των λαμπτήρων φθορισμού δημιουργούν φαινόμενο οξείδωσης. Έχει βρεθεί ότι στο βούτυρο μόνο όταν τυλίγεται σε φύλλο αλουμινίου δεν εμφανίζεται οξείδωση.6 Περιέργως, το φαινόμενο οξείδωσης εμφανίζεται με διαφορετικού τύπου περιτυλίγματα, τα οποία προστατεύουν το βούτυρο από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι λαμπτήρες φθορισμού αλλοιώνουν τη γεύση και την ποιότητα των τροφών, όχι μόνο λόγω τής υπεριώδους ακτινοβολίας που εκπέμπουν. Είναι γνωστό ότι το περίβλημα αλουμινίου λειτουργεί και ως κλωβός Φαραντέι, αποκλείοντας την εισχώρηση εντός τού κλωβού ποικίλων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών.

Εάν το φαινόμενο αλλοίωσης οφειλόταν μόνο στην υπεριώδη ακτινοβολία, δεν θα συνέβαινε αλλοίωση στις τροφές με περιτυλίγματα που τη σταματούν. Άρα αλλοίωση συμβαίνει και εξαιτίας άλλων παραγόντων.

Πιθανότατα είναι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που δεν τις σταματούν τα χάρτινα και άλλα περιβλήματα ή κουτιά όπου βρίσκονται διάφορες τροφές, ακτινοβολίες που εκπέμπονται μόνο από τις λάμπες φθορισμού και τα παιδάκια τους λάμπες «οικονομίας» και όχι από τους λαμπτήρες πυράκτωσης.

Τα φαινόμενα υποβάθμισης τής τροφής, ειδικά στα γαλακτοκομικά, είναι αρκούντως γνωστά στις βιομηχανίες οι οποίες αναγκάζονται να ανακαλύπτουν νέα υλικά περιτυλίγματος και ειδικά μπουκάλια προστασίας από το υπεριώδες φως των λαμπτήρων φθορισμού, οι οποίοι αστράφτουν σαν ‘Ηλιος μέσα στα ψυγεία κάθε σουπερμάρκετ.

Το επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι οι καταναλωτές να μην γνωρίζουν τι αγοράζουν στην περίπτωση που δεν υπάρχει η κατάλληλη συσκευασία κάτι που δυστυχώς συμβαίνει στις περισσότερες φορές.

____________________________________________

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΘΕΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF:

Αλλάζει η γεύση και μειώνονται οι βιταμίνες των τροφών με το φως των λαμπτήρων φθορισμού

____________________________________________

1 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=181927

2 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T7C-4B0SVCT-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=af31a49bc8a6bddff214da86f3c3a601

3 http://www3.interscience.wiley.com/journal/112572306/abstract

4 http://www.springerlink.com/content/w00544815100m26m/

5 http://www.cababstractsplus.org/abstracts/Abstract.aspx?AcNo=19770435429

6 http://www3.interscience.wiley.com/journal/119489783/abstract