Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν ότι υφίσταται ένας αόρατος και θανατηφόρος φασισμός σε κάθε δευτερόλεπτο τής καθημερινής ζωής με τις ποικίλες εκπομπές τής αόρατης άγευστης, άηχης, άοσμης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που σαρώνει αδιακρίτως τους πάντες διασπώντας το DNA των κυττάρων και επιφέροντας μυριάδες βιοχημικές αλλαγές στον οργανισμό.

Η μεγάλη απάτη στο ζήτημα τής ασφαλούς χρήσης και των υποτιθέμενων ασφαλών ορίων εκπομπής τού ηλεκτρομαγνητικού νέφους, έγκειται στο αποσιωποιημένο γεγονός ότι δεν υπολογίζονται αθροιστικά. Στην καθημερινή ζωή, με άλλα λόγια, βαλλόμαστε από πολλαπλά και ποικίλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ενώ κάθε είδους μεροληπτική αξιολόγηση των ορίων ασφαλείας τους γίνεται μόνο για κάθε ένα από αυτά.

Βεβαίως, ακόμα και η μέτρηση των ορίων ασφαλείας για κάθε ένα από αυτά τα πεδία δεν είναι αντικειμενική. Παγκόσμια συμφέροντα τού βιομηχανικού και στρατιωτικού κατεστημένουν επιθυμούν μανιωδώς να παραμείνουν ασύδοτες οι ποικίλες θανατηφόρες εκπομπές τους.

Μικρό δείγμα τής παρανομίας και ασυδοσίας, η οποία παραβιάζει ωμά το οικογενειακό άσυλο, τα συνταγματικά μας δικαιώματα και τους υφιστάμενους νόμους. δίνει το κατωτέρω θέμα:

Κατεβάστε από εδώ: → Ωμή η παραβίαση τού οικογενειακού ασύλου με το πανταχού παρόν, αόρατο, αθόρυβο, άοσμο και άγευστο ηλεκτρομαγνητικό νέφος